Jan-Niklaaskoor

Het Jan-Niklaaskoor ligt aan de bakermat van de Jan-Niklaasstichting, een muziekbeweging met koren, orkesten en jeugdmuziekschool. Het Jan-Niklaaskoor draagt de naam van haar stichter, Jan-Niklaas Devillé ( °1888-+1965) die als jong organist de leiding van het parochiekoor uit Essenbeek (Halle) uit de handen van zijn vader overnam. Hij bouwde dit kerkkoor uit tot Cantorij, in de geest van Heinrich Schütz, en bracht stijlvolle uitvoeringen van oude polyfonie, eigentijdse koormuziek en eigen werk.

Evenals zijn tijdgenoot Hugo Distler, voor wie hij grote bewondering had, bracht hij – zij het op bescheiden schaal – vernieuwing in de koorzetting. Met verantwoorde uitvoeringen van de dagelijkse gregoriaanse gezangen wist hij de parochiegemeenschap te boeien, en vaak ontstond er onder zijn impuls een dialoog tussen koor en volk. Lang voor het algemeen werd gepropageerd, legde deze de basis voor de gemeenschapszang in de parochie Essenbeek.

Na zijn overlijden, op 6 januari 1965, wist zijn zoon Jan, het koor in een vernieuwende tijdsgeest te inspireren met muziek-pedagogische methoden (W. Ehmann, Hans Dirken, Z. Kodály e.a.) werd de ceciliaanse strekking verlaten. Sinds 14 oktober 1966 heeft het koor zijn huidige naam, Jan-Niklaaskoor. Het is een blijvende hulde aan Jan-Niklaas Devillé voor zijn algemeen culturele – en vooral muzikale – volksontwikkeling, en een getuigenis van zijn baanbrekend werk op muzikaal-pedagogisch gebied.

Na 40 boeiende koorjaren heeft Jan Devillé in 2005 het dirigeerstokje doorgegeven aan Dirk Ottoy, zijn schoonzoon , die toen reeds 30 jaar begeleider was van het koor.De Stichting zorgt voor een uitstraling, met concerten in binnen- en buitenland (o.a. N.Dame Paris, Dom Aken, Dom Keulen, Reims, Colmar, Wenen, Poznan, Auchwits, Krakow, Freiburg, Lviv(Oekraïne), Shangai (China), Moskou en Boedapest.

De Stichting geniet de hoge waardering van het koninklijk hof, het verzorgde meermalen met koor & orkest de herdenkingsmis voor Koning Boudewijn, evenals de uitvaartplechtigheid van prinses Liliane. De Jan-Niklaasstichting leeft momenteel in een oude hoeve "Mierennest" te Dworp, en Hilde Verheylewegen is reeds jaren voorzitster van het Jan Niklaaskoor.


Jan-Niklaas Devillé - Stichter van het koor

(Schilderij van Felix De Boeck)